Transmissões na Índia

01. Shakyamuni
02. Mahakashyapa
03. Ananda
04. Shanavasa
05. Upagupta
06. Dhritaka
07. Michaka
08. Vasumitra
09. Buddhanandi
10. Buddhamitra
11. Parshva
12. Punyayasha
13. Ashvagosha
14. Kapimala
15. Nagarjuna
16. Aryadeva
17. Rahulata
18. Sanghanandi
19. Gayashata
20. Kumarata
21. Jayata
22. Vasubandhu
23. Manorhita
24. Haklenayasha
25. Aryasimha
26. Bashashita
27. Punyamitra
28. Prajnatara

Fonte: “Denkôroku” de Keizan Zenji

Print Friendly, PDF & Email

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *