Na China

Hsu-t’sang Chih-yu (1189-1269) T’ien-t’ung Ju-ching(1163-1228)
Yun-an P’u-yen (1156-1226) Sung-yuan (1139-1209)
Mi-an (1118-1186) Tai-Hsueh Huai-lien ( 1109-1190)
Ying-an (1103-1163) Hang-chih Cheng-chueh ( 1091-1157)
Ta-hui Tsung-kao ( 1089-1163) Hu-ch’iu (1077-1163)
Fo-yen Ch’ing-yuan ( 1067-1120) Yuan-wu K’o-ch’in ( 1063-1135)
Hsüe-tou Tsung-chüeh
Wu-k’ung Tan-hsia
Fu-jung Tao-kai ( 1043-1118) Ling-yuan Wei-ch’ing ( ?-1117)
T’ou-tzu Yi-ch’ing ( 1032-1083) Hui-t’ang Tsu-hsin ( 1025-1100)
Wu-tsu Fa-yen (1024-1104) Pai-yun Shou-tuan (1025-1072)
Ming-chao Ch’i-sung ( 1007-1072) Huang-lung Hui-nan ( 1002-1069)
Yun-feng Wen-yueh ( 998-1062) T’ien-yi Yi-huai ( 993-1064)
Yang-ch’i Fang-hui (992-1049) Fu-shan Fa-yuan (991-1067)
She-hsien Kuei-ching Shih-shuang (986-1039)
Hsueh-tou Ch’ung-hsien (980-1052) Wei-Chen (968-1049)
Ta-yang Ch’ing-hsuan (943-1027) Fen-yang (947-1024)
Shou-shan Shen-nien (926-993) Yüan-kuan
Kuan-chih Tao-p’i
Tung-shan Shou-ch’u (910-990) Hsiang-lin Teng Yuan (908-987)
Feng-hsueh Yen-chao (896-973) Ho-shan Wu-yin ( morto em 960)
Fa- Yen (885-953) Tung-k’eng Iene-chun (882-966)
Nan-yuan Hui-yung (Morto em 930) Ti-ts’ang Kuei-ch’in ( 869-928)
Wen-yen de Yun-men (864-949) Ching-ch’ing Tao-fu (863/68 -937)
Fa-yen Wen-i (855-958) Ch’ang-ch’ing Hui-leng (854-932)
Pao-fu Ts’ung-chan (? – 928) Tsao-Shan (840-901)
Kuan-chih Chih-Hsien (?- 895) Sozan Konin (837-909)
Hsuan-sha Shih-pei(835-890) Lung-ya Chu-tun(834/5-920/23)
Hsing-hua Ts’ung-chiang (830-888) Yen T’ou (828-887)
Hsueh-feng I’tsun (822-908) Yun-chu Tao-ying (?- 902)
Wu-cjou Wen-hsi (821-900) T’ou-tzu Ta-t’ung (819-914)
Shih-shuang Ch’ing-chu (807-888) Yang-shan Hui-chi (807-883)
Ts’ui-wei Wu-hsueh Tan-yuan Ying-chen 7.4.1
Tung-shan Liang-chieh (807-869) Chia-shan Shan-hui (805-881)
Tzu-hu Li-tsung (800-880) Chuan-tzu Te-ch’eng
Ch’ang-ch’ing Ta-an (793-883) Te-shan Hsuan-chien (781-867)
Yun-yen T’an-sheng (781-841) 10 Mu-chou Tao-ming (780-877)
Chao-Chou (778-897) Ch’ang-sha Ching-t’sen Chao-hsien (-868)
Lin-Chi (morto em 867) Lung-t’an Ch’ung-hsin
Kuei-shan Ling-yu (771-853) Ting-shan Shen-ying (771-853)
Huang-Po (morto em 850) Tao-wu Yuan-chih (768/769-853)
Ta-mei Fa-ch’ang (752-839) Pai Chang Huai Huai (749-814) 7.1.2
Nan-Chuan (748-835) Wei-yen de Yueh-shan (745-828) 9
Ta-tien Pao-t’ung (morto em 819) P’ang-yun (740-808/811) 9.1
Tan-hsia T’ien-jan (739-824) P’an-shan Pao-chi (720-814)
Ma-tsu Tao-i (709-788) 7.1.1 Tao-Wu (704-790)
Shih T’ou (700-790) 8 Heze Shenhui (686-760) 7.5
Nan-yang Hui-cheng (675-775) 7.4 Tai-hsiao Ling-t’ao (666-760) 7.3
Yoka Daishi (665-713) 7.2 Nangaku Ejo (677-744) 7.1
Seigen Gyoshi (660-740) 7 Faru (638 – 689) 6.3
Muju (714-774) 6.2.4 Muso (684-762) 6.2.3
Shojaku (665-732)6.2.1 Zhixian (609-702) 6.2
Saicho (767-822) 6.1.4 Gyohyo (722-797) 6.1.3
Dosen (702-760) 6.1.2 Fujaku (651-739) 6.1.1
Shen-hsiu (605-706) 6.1 Huei-Neng (638-713)6
Niutou Farong (594-657) 5.1 Hung-jen (601-674) 5
Tao-hsin (596-667) 4 Seng-ts’an (?-606) 3
Hui-k’o (487-593) 2 Bodhidharma (?-532) 1
Print Friendly, PDF & Email