No Japão

Harada Shodo (1940-) Shundo Aoyama (1933-)
Shuyu Narita (-) Akira Kubota (1932- )
Tangen Harada (1924- ) Gudo Wafu (1919-)
Mokudo Taisen (1914-1982) Kosho Uchiyama (1912-1998)
Zenguetsu Suigan (1912-1996) Bantetsugu (1910-1996)
Koun Yamada (1907-1989) Nakagawa Soen (1907-1984)
Zuigako Rempo (1905-1993) Miura Isshu Joten (1903- )
Seki Bokuou Sou’un (1903-1991) Koryu Osaka (1901-1985)
Roshi Joko (mestre de Koryu Osaka) Yamada Mumon (1900-1988)
Shibayama Zenkei (1894-1974) Taino Tetsushi (-)
Gyokyujun So-on Butsuan Emyo(-)
Isseki Tetsugan (-) Butsumon Sogaku
Bukkan Myokoku (-) Shudo Tetsukan (-)
Ungo Dooyoo (-) Gyakushitsu Sojun
Butsusan Buimyo (-) Umon Katsuriyu (-)
Hakusan Koojun (-) Kosen Baido
Shogaku Rinzui (-) Sokai Tetsuriyu (-)
Chuuzan Ninkoo (-) Kankai Tokuon
Tokuzui Tenrin (-) Kohan Tesuzan (-)
Nyosan Mokuzen (-) Nanso Shinshu
Reizai Emon (-) Kodo Soun (-)
Nakamura Taiyu (1886-1954) Hakunn Yasutani (1885-1973)
Kodo Sawaki (1880-1965) Somon Kodo (1880-1965)
Keido Chisan (1879 – 1967) Gekko Riomon (-)
Kanzan Taioo (-) Shizan Tokuchu
Roshu Ezen (-) Koho Hakugun (-)
Shooun Taizui (-) Shoun Hozui
Choko Bungei (-) Getsudo Kaiin (-)
Seisetsu Genjo Seki (1877-1945) Daiun Sogaku (1871-19)
Daishun Bengyu (-) Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966)
Gempo Yamamoto (1865-19) Mukai Koryo (18-1935)
Sohan Genho (1848-1922) Shuuzan Taion (-)
Enjo Gikan Daichu Bunkin (-)
Kakusho Sodo (1844-1931) Shokoku Zenko (-)
Sogaku Reido (-) Hakudo Jurin (-)
Ryoen Genseki (1842-1918) Dokutan Sosan (1840-1917)
Kasan Zenryyo (1824-1893) Giboku Tekisui (1821-1899)
Reizan Ryoochin (-) Daiki Kyokan
Bunzan Korin (-) Gukei Youn (-)
Shoryo Koho (-) Sonno Kyodo (-)
Osan Yosa (-) Baian Hakujun (-)
Hoozan Shuukyoo (-) Sengan Bonryu
Kazan Hakucho (-) Motsugai Shido (-)
Seggai Kozan (-) Nichirin Togo (-)
Tengan Shunsa (-) Ungan Guhaku (-)
Kakutan Inshuu (-) Jissan Mokuin
Fuho Tatsuden (-) Renzan Soho (-)
Rosetsu Ryuko (-) Shoun Taizui (-)
Goho Yoju (-) Ryoka Daibai (-)
Kakuin Eryoo (-) Fuzan Shunki
Rotei Shoshuku (-) Ryuko Ryoshu (-)
Kokoku Soryu (-) Kegon Sokai (-)
Gokei Yoton (-) Joten Soko (-)
Banryo Zenso (-) Dokun Joshu (1819-1895)
Kakuan Ryogu (-) Kakuhoo Shuen (-)
Sessan Tetsuzen Sekiso Tesshu (-)
Genkyoku Gankei (-) Daiyu Essho (-)
Hokoku Satsuyu (-) Takuchu Yuton (-)
Tankai Gensho (1811-1898) Gisan Zenrai (1802-1878)
Daisetsu Shoen (1797-18) Karyo Zuika (1790-1848)
Sozan Genkyo (1779-1868) Myoki Soseki(1774-1848)
Kakujo Tosai (-) Shinryoo Kyuutetsu (-)
Tenrin Kanshu Hogan Soren (-)
Mokushi Soen (-) Taigen Gisan (1768-1837)
Takuju Kosen (1760-1833) Inzan Ien (1751-1814)
Gento Sokuchu (1729-1807) Gasan Jitou (1727-1797)
Kengan Zetasu (-) Gekkan Giko (-)
Nanriyu Sonjun (-) Hakuin Ekaku (1686-1769)
Reitan Roryo (-) Kashu Shookei (-)
Daishun Kan’yu Raiten Gensatsu (-)
Tokuo Ryoko (-) Gekkai Soju (-)
Manzan Dohaku (1636-1714) Niken Sekiryo (-)
Ranryu Joshu (-) Fuden Gentotsu
Gesshu Soko (1618-1696) Kenkoku Kensatsu (-)
Shinan Gentatsu (-) Zozan Monk (-)
Gikoku Senshuku (-) Senshu Donko
Tenzo Juntetsu (-) Hakuho Gentekki (-)
Kosetu Junsa (-) Tenkei Denson (-)
Ikoku Eiteki (-) Chokoku Koen
Kanshu Taisatsu (-) Meido Yuton (-)
Moan Soshuku (-) Goho Kainon (-)
Nenshu Donju (-) Ken’an Junsa
Kigai Monno (-) Fukuchu Kochi (-)
Ippo Sojun (-) Hoshi Soon (-)
Hookoku Jukin (-) Tenyu Soen
Kisshu Gensho (-) Chozan Senetsu (-)
Muin Eyu (-) Ketsuzan Tettsuei (-)
Choo-oku Jukei (-) Zoden Yoko
Ryozan Chosen (-) Shuzan Shunsho (-)
Fui Eiryo (-) Shukoku Choton (-)
Ten-Yu Sosei (-) Nampo Gentaku
Hogan Zenzatsu (-) Kaiten Genju (-)
Daisen Junchi (-) Tettsuei Seiton (-)
Gyokuso Sozui (-) Shoju Rojin (1642-1721)
Taiei Zesho Sesso Yuho (-)
Chumyo Zenteki (-) Daiju Riuzon (-)
Kinpo Jusen (-) Rikusan Sogei (-)
Sesso Hoseki Shidou Bunan (1602-1676)
Kosho Chido (?-1670) Kokei Shojun (-)
San No Juin (-) Nanno Ryokun (-)
Daiju Soko (-) Zaiten Soryu (-)
Nenshitsu Yokaku (-) Gudou Tosyoku (1577-1661)
Teishitsu Chisen (-) Joan Shoto (-)
Daichu Reijo (-) Takuan Soho (1573-1645)
Kanchu Hantetsu (-) Mugai Keigon (-)
Youzan Keiyou (-) Kinen Horyu (-)
Suian Shosen (-) Jisan Eikun (-)
Toyo Eicho (1429-1504) Koshu (1424-1502)
Sesshu Toyo (1420-1506) Sooshi Shootai (-)
Iyoku Choyu Shogaku Kenryu (-)
Kokugan Shuho (-) Kenso Joshun (-)
Morin Shinhan (-) Gisan Tonin (-)
Senso Esai Mioshitsu Eto (-)
Taigan Sobai (-) Tozen Soshin (1408-1486)
Kizan Shoosan (-) Shingan Doku (-)
Sekiso Enchu (-) lkkyu Sojun (1394-1481)
Jochu Tengin (1365-1440) Baisan Mompon (morto em 1417)
Bassui Tokusho(1327-1387) Chuzan Ryohun (-)
Shokai Jiko (-) Muin Soin (1326-1410)
Keigen Eisho (-) Gyoku So Riotin (-)
Juo Sohitsu (1296-1380) Tetsuzan Shikaku (-)
Fusai Zengu (-) Taigen Soshin (morto em 1371)
Kanzan Egen (1277-13) Shugan Dochin (-)
Myocho Shuho ( 1282-1338) Tsugen Jakurei (-)
Meiho Sotetsu (1277-1350) Gasan Joseki (12-1365)
Keizan Jokin (1268-1325) Shomyo (1235-1309)
Tettsu Gikai (1219-1309) Koun Ejo (1198-1280)
Eihei Dôgen(1200-1253) Myozen Ryonen (1184-1225)
Myoan Eisai (1141-1215)
Print Friendly, PDF & Email