Koun Zenshin Yamada


Koun Zenshin Yamada (1907-1989)


Referências
Linhagem de Hakuun Yasutani


Referências
Roshi Yamada recebeu a transmissão do Dharma de Hakuun Ryoko Yasutani, fundador junto com Harada Daiun Sogaku da Escola Sanbo Kyodan.

Koun Zenshin Yamada nasceu em 13 de março de 1907 e morreu em 13 de setembro de 1989. Depois da morte de Hakuun Yasutani ele tornou-se o principal responsável pela escola “Sanbo Kyodan”.

Roshi Yamada transmitiu o Dharma para:

 1. Ama Genun-ken Samy (1936- )
 2. Ana Maria Kiun-an Schlüter (1935- )
 3. Anne Aitken
 4. David Tetsuun-ken Loy (1947- )
 5. Doshu Zuiun-ken Adachi
 6. Elaine Koun-an MacInnes (1924- )
 7. Gundula Zuiun-an Meyer
 8. Hugo Makibi Aiun-ken Enomiya-Lassalle (1898- 1990)
 9. Joan Jo-un Rieck (1936- )
 10. Johannes Houn-ken Kopp (1927- )
 11. Kathleen Seiun-an Reiley (1944- )
 12. Kodo Nyoun-ken Hasegawa (1909 – 1998)
 13. Ludwigis Koun-an Fabian
 14. Masamichi Ryoun-ken Yamada (1940- )
 15. Mila Gyokuun-an Golez
 16. Niklaus Goun-ken Brantschen (1937- )
 17. Osamu Shoun-ken Ashida
 18. Paul Choun-ken Shepherd (1948- )
 19. Peter Choun-ken Lengsfeld (1930- )
 20. Robert Aitken
 21. Roselyn Seiun-an Stone (1931- )
 22. Ruben Keiun-ken Habito (1947- )
 23. Shitetsu Shoun-ken Sendo
 24. Shue Reiunken Usami
 25. Sonia Soni-an Punzalan
 26. Teido Kakuun-ken Nakamura
 27. Victor Yuun-ken Loew (1924-1994)
 28. Willigis Koun-ken Jaege (1925- )

Koun Yamada é da 83a.geração desde Buda, da 32a.geração desde Dogen, da 29a.geração da linhagem Meiho Sotetsu e da 11a. geração da “Three Treasures Lineage“(Linhagem dos Três Tesouros), iniciada por Tokuo Ryoko.

Você pode encontrar mais freqüentemente Koun (Cultivando Nuvem) Zenshin sendo chamado de Roshi Yamada. Seu companheiro de quarto no segundo grau foi Soen Nakagawa que iria um dia ser tão importante em trazer Zen para o Ocidente, mas ele próprio formou-se em legislação alemã e trabalhou em seguro. Estando em serviço na Manchuria, ele uma vez mais encontrou Soen Nakagawa, que o convenceu a começar a estudar a prática do zazen. Ao longo de sua vida ele trabalhou para encontrar professores que pudessem ajudar grupos de médicos leigos, e embora ele tenha continuado a trabalhar normalmente ele se tornou sucessor do Yasutani, tendo o seu grande kensho descrito nos “Três Pilares do Zen”. Quando Roshi Yasutani se aposentou, a “Diamond Sangha” ficou sem um professor visitante, e Roshi Yamada tomou seu lugar. Como professor de Roshi Aitken (e primaz da “Daimond Sangha” por 13 anos) Roshi Yamada é um dos grandes responsáveis pela vitalidade da “Diamond Sangha” hoje.


  Fontes:

 1. “Zen Buddhism – Hakuin School”
  www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html
 2. http://www.impermanent.net/zcboston/lineage.html
 3. http://www.ysdharma.org/ourzen.htm


Linhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
 33. KOUN YAMADA


Print Friendly, PDF & Email