Peter Bodhin Kjolhede (1948-)


Biografia
Linhagem de Hakuun Yasutani


Biografia

Bodhin Kjolhede nasceu em Michigan 1948 e formou-se em Psicologia na “Ann Arbor University” antes de ir para “Rochester Zen Center” em 1970. Ele foi ordenado 1976, e completou o seu trabalho de koan trabalhar com Roshi Kapleau antes de começar a ensinar em 1983.

Em junho de 1986 Bodhin Kjolhede foi designado oficialmente sucessor do dharma de Roshi Kapleau. Foi a culminação de dezesseis anos de trabalho conjunto como mestre e discípulo.

Sensei Bodhin foi mestre do “Stockholm Zen Centers” por muitos anos, onde foi sucedido por Sensei Sante Poromaa em 1999.
Entre seus sucessores do Dhrama estão:

 1. Kanja Odland
 2. Lanny Sevan Ross
 3. Mikael Sante Poromaa

O “Rochester Zen Center” foi fundados 1966 por Roshi Philip Kapleau quando ele retornou do Japão. É um centro de treinamento budista onde homens e mulheres podem praticar diariamente meditação Zen, ouvir teisho (palestras do Dharma), e tomar parte em cerimonias e retiros intensivas.
Estabelecido em 1966 por Roshi Philip Kapleau em seu retorno do Japão, o Centro Zen cresceu com participantes de Rochester e de todo os Estados Unidos, Canadá, México, e Europa. Em junho de 1986 Bodhin Kjolhede foi formalmente designado por Roshi Kapleau como sucessor de Dharma e Diretor do Centro. Este ato culminou uma relação entre discípulo e mestre dezesseis anos, tento trabalhado juntos toda a última década.

Roshi Kapleau está agora aposentado e reside no “Rochester Zen Center”.Linhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. PHILIP KAPLEAU
 2. PETER KJOLHEDE

Print Friendly, PDF & Email