Philip Kapleau


Philip Kapleau (1912-2004)


Referências
Biografia
Livros
Textos
Linhagem de Hakuun Yasutani


Referências
Philip Kapleau recebeu a transmissão do Dharma de Hakuun Yasutani, fundador junto com Harada Daiun Sogaku da Escola Sanbo Kyodan.

Philip Kapleau transmitiu o Dharma para:

 1. Albert Low
 2. Dane Zenson Gifford
 3. Frances Mitra Bishop
 4. Lawson David Sachter
 5. Michael Danan Henry (1939- )
 6. Peter Bodhin Kjolhede
 7. Sonja Sunya Kjolhede
 8. Sunyana Graef
 9. Toni Packer


Biografia

ROSHI PHILIP KAPLEAU, nasceu em 20 de agosto de 1912, New Haven, Connecticut. Atuou como repórter no tribunal militar internacional de Nuremberg em 1946 e de Tokyo em 1948.

De 1953 a 1966, passou treze anos de treinamento no Japão com mestres zen. Treinou em diversos templos e monastérios Rinzai e Soto Zen, tendo sido díscipluo de Harada Roshi, Yasutani Roshi e Nakagawa Soen Roshi.

Em 1965 foi ordenado pelo mestre zen Yasutani Hakunn e recebeu autorização deste para ensinar. Pouco depois da publicação, em 1966, de seu livro “Os três pilares do zen”, chegou a Rochester em Nova York para fundar o Rochester Zen Center.

Atualmente, Kapleau está aposentado e vive no Rochester Zen Center.Livros
Os três pilares do Zen
Zen, sua práctica no occidente
Respeitar toda forma de vida
A roda da vida e da morteTextos
Zazen – Como sentar
Zazen – Concentrando a mente
Kinhin – meditação caminhando
Shikantaza
Visões ilusórias
As cinco variedades do Zen
Os três elementos essenciais da prática do zen
Comentários sobre o koan Mu
O sermão de Bassui
As cartas de BassuiLinhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. PHILIP KAPLEAU

Print Friendly, PDF & Email